You are here

Važno saopštenje za korisnike

25. 03. 2010.
U želji da sprečimo sve moguće prekide u funkcionisanju servisa na Internetu objavljujemo spisak domena koje još uvek opslužuju serveri iz .YU domena. Ovi servisi će prestati da rade 30. marta 2010. u 12:00.

 

POGLEDAJTE: Kompletan spisak