You are here

Zakazana izborna sednica Konferencije suosnivača RNIDS-a

10. 01. 2022.

Predsednik Konferencije suosnivača RNIDS-a, Vladimir Aleksić, u skladu sa članom 24 Statuta Fondacije RNIDS, zakazao je onlajn izbornu sednicu Konferencije suosnivača za 8. februar 2022. sa početkom u 12.00 časova.

Predlog Dnevnog reda:

  • Izbor članova Upravnog odbora Fondacije RNIDS.

Postupak izbora članova Upravnog odbora je definisan članovima od 33 do 38 Statuta Fondacije RNIDS.

Kandidature za članove Upravnog odbora mogu se slati na adresu kandidati-uo@rnids.rs do 30. januara 2022. u podne, kada se zaključuje lista kandidata.