You are here

Zakazana izborna sednica Konferencije suosnivača RNIDS-a

07. 08. 2023.

Predsednik Konferencije suosnivača Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), Vladimir Aleksić, zakazao je izbornu sednicu Konferencije suosnivača.

Izborno zasedanje Konferencije suosnivača biće održano onlajn u periodu od  8. septembra 2023. godine, sa početkom u 14:00 časova, do 15. septembra 2023. i završetkom u 14:00 časova.

Predlog dnevnog reda je sledeći:

  1. Izbor predsednika Konferencije suosnivača RNIDS.

Konferencija suosnivača iz svojih redova bira predsednika i zamenika predsednika Konferencije na period od dve godine. (član 12. Statuta).                   

Izborno zasedanje biće održano preko sistema BigPulse (sistem sa popunjavanjem formulara).