You are here

APTLD

Udruženje registara nacionalnih domena najvišeg nivoa azijsko-pacifičkog regiona

Asia Pacific Top Level Domain Association (APTLD)
www.aptld.org

APTLD je udruženje ccTLD registara azijsko-pacifičkog regiona, ali i nekoliko registara iz Evrope (Švedska, Francuska, Nemačka, Belorusija, Ukrajina, Rusija) i drugih regiona. Osnovano je 2003. u Maleziji.

Uloga APTLD-a je da omogući razmenu informacija o tehnološkim i operativnim problemima nacionalnih registara i da povezuje registre sa drugim međunarodnim telima za koordinaciju Interneta. APTLD podstiče i pomaže učešće registara na ovim globalnim forumima, djelujući u najboljem interesu članova APTLD-a u globalnom procesu kreiranja internet politika.

RNIDS je 21. juna 2018. postao pridruženi član APTLD-a.