You are here

Izveštaj direktora o radu Kancelarije za treći kvartal 2023. godine

Naziv dokumenta: Izveštaj direktora o radu Kancelarije za treći kvartal 2023. godine
Datum donošenja: 21. 12. 2023.
Autor: Direktor
Vrsta dokumenta: Izveštaj o radu
Status: Važeći