You are here

Poslovnik o radu Konferencije suosnivača

Naziv dokumenta: Poslovnik o radu Konferencije suosnivača
Datum donošenja: 15. 12. 2018.
Autor: Konferencija suosnivača
Vrsta dokumenta: Poslovnik
Status: Važeći
Prethodne verzije:
Poslovnik o radu Konferencije suosnivača | 19. 05. 2018. | Nevažeći
Poslovnik o radu Konferencije suosnivača | 23. 05. 2015. | Nevažeći
Poslovnik o radu Konferencije suosnivača | 31. 05. 2014. | Nevažeći
Poslovnik o radu Konferencije suosnivača | 22. 12. 2012. | Nevažeći
Poslovnik o radu Konferencije suosnivača | 24. 12. 2011. | Nevažeći
Poslovnik o radu Skupštine | 29. 05. 2010. | Nevažeći