You are here

Gospodari Interneta - promena u upravljanju

03. 04. 2014.

Fadi Chehade, predsednik i CEO ICANN-a, otvara 49. sastanak ove organizacije. Foto: phys.org

Odlukom koju je NTIA - Nacionalna administracija za telekomunikacije i informacije (agencija Ministarstva trgovine SAD) donela u prvoj polovini marta, započeta je ključna faza globalizacije u upravljanju Internetom, u kojoj on prestaje da bude pod kontrolom SAD.

Upravljanje DNS sistemom na internetu, kao centralizovanim sistemom koji objedinjuje globalnu mrežu i omogućava njeno funkcionisanje, vrši ICANN (Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve). DNS sistem povezuje nazive (kao što je npr. google.com) i numeričke IP adrese (kao što je npr. 173.194.70.103), omogućavajući korisnicima Interneta da do sadržaja dolaze koristeći tekstualne oznake (nazive domena) umesto IP brojeva.

Tehničko održavanje DNS sistema, unos i izmenu podataka o nazivima internet domena najvišeg nivoa (kao što su .COM, .RS i brojni drugi) vrši Internet uprava za dodeljene brojeve (IANA) kao deo ICANN-a, po ugovoru i pod nadzorom NTIA, odnosno Ministarstva trgovine SAD. S obzirom na to da taj ugovor ističe u septembru 2015. godine, ministarstvo je objavilo odluku o pokretanju procesa kojim će njegova nadzorna uloga preći na neko drugo globalno, ne-državno telo. Ova odluka je izraz poverenja u ICANN ali i početak nove faze u kojoj upravljanje osnovnim sistemima Interneta ne nadziru više SAD već globalna internet zajednica.

Tim povodom ICANN je pokrenuo globalni proces konsultacija o tome kako novi „multistejkholderski“ sistem upravljanja Internetom treba da izgleda. Pozvane su sve zainteresovane strane poput registara internet domena, prodavaca naziva internet domena, organizacija koje dodeljuju IP brojeve, predstavnika država, nevladinih i akademskih organizacija, kompanija, regionalnih i međunarodnih organizacija, vlasnika intelektualne svojine i uopšte svih zainteresovanih korisnika Interneta, da se uključe i daju svoj doprinos ovom procesu. 

Imajući u vidu globalnu prirodu Interneta i veliku zainteresovanost moćnih država i industrijskih igrača za ovu temu, ishod ovog procesa vrlo je neizvestan, pa se može reći da je pred nama vrlo zanimljiv period kada je upravljanje Internetom u pitanju. Ovaj događaj ima poseban značaj u svetlu krize poverenja u upravljanje Internetom i vodeću ulogu SAD, nakon izbijanja afere Snouden i razotkrivanja američkih programa globalnog nadgledanja.

Panel diskusija "Gospodari Interneta - promena u upravljanju"

Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) je aktivno uključen u rad ICANN-a i u okviru svojih aktivnosti će redovno pratiti i obaveštavati širu javnost o ovoj temi.

Ovim povodom RNIDS 10. aprila 2014. godine organizuje panel diskusiju pod nazivom "Gospodari Interneta - promena u upravljanju" kako bi se šira javnost upoznala a domaća Internet zajednica podstakla na uključivanje u ovaj globalni konsultativni proces. Diskusija se održava u prostorijama Centra za promociju nauke (Kneza Mihaila br. 5) sa početkom u 11 časova.

Govornici:

  • Danko Jevtović, direktor RNIDS-a
  • Vladmir Radunović, koordinator edukativnih i trening programa e-Diplomatije u Diplo fondaciji
  • Marko Đorđević, programer i aktivista srpskog ogranka organizacije Internet Society (ISOC)
  • Milan Janković, direktor Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL)
  • Moderator: Slobodan Marković, savetnik za IKT politike i odnose sa Internet zajednicom u RNIDS-u. 

Objašnjenja pojmova:

Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN) je organizacija odgovorna je za rukovođenje globalnom strukturom Interneta, koja se sastoji od IP adresa, naziva domena (gTLD i ccTLD) i glavnih DNS servera. Više na: www.icann.org

Internet uprava za dodeljene brojeve (Internet Assigned Numbers Authority - IANA) deluje pod okriljem ICANN-a i odgovorna je za koordinaciju ključnih elemenata funkcionisanja Interneta: DNS Root Zone, IP adrese, AS brojevi i registri internet protokola. Više na: www.iana.org

Nacionalna administracija za telekomunikacije i informacije (National Telecommunications and Information Administration - NTIA) je agencija Ministarstva trgovine SAD zadužena za upravljanje telekomunikacijama i informacijama. Više na: www.ntia.doc.gov

Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) je stručna, nevladina i nedobitna Fondacija obrazovana radi upravljanja nacionalnim internet domenima .RS i .СРБ, tako da se ostvaruje opšti interes svih građana Srbije. Više na: www.rnids.rs

DNS sistem (sistem naziva internet domena)DNS sistem povezuje nazive (kao što je npr. google.com) i numeričke IP adrese (kao što je npr. 173.194.70.103), omogućavajući korisnicima Interneta da do sadržaja dolaze koristeći tekstualne oznake (nazive domena) umesto IP brojeva. DNS sistem se sastoji od osnovnih servera, servera domena najvišeg nivoa (TLD) i velikog broja DNS servera koji se nalaze širom sveta.