You are here

Kako je izgledao srpski internet prostor pre 10 godina?

25. 02. 2016.

Postojao je .YU, kao nacionalni internet domen, koji je SFR Jugoslavija dobila još 1989.

Postojala je grupa entuzijasta sa Beogradskog univerziteta koji su volonterski vodili YU NIC registar.

Postojalo je pravilo "jedna firma - jedan domen", a pravo na registraciju .YU domena nisu imali pojedinci.

Sve se promenilo: SFRJ je postala SRJ, SRJ je postala SCG, SCG je ostala samo СРБ... Jedino se .YU odupirao promenama!

A onda su se, 8. jula 2006. okupile 34 firme i organizacije na Osnivačkoj skupštini Registra nacionalnog internet domena Srbije. Osnovan je vaš i naš RNIDS.

ICANN, korporacija koja upravlja globalnom strukturom Interneta, 11. septembra 2007. dala je RNIDS-u na upravljanje postojeći .YU domen, kao i novi nacionalni .RS domen.

VIŠE INFORMACIJA: "Istorija nacionalnih domena i RNIDS-a"