You are here

Novo rukovodstvo Konferencije suosnivača RNIDS-a

22. 09. 2015.

Izborna sednica Konferencije suosnivača Fondacije "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS), održana je 19. septembra, u hotelu "Holiday Inn" u Beogradu. Prisutni ovlašćeni predstavnici 58 suosnivača izabrali su Zorana Buhavca za predsednika, a Ivana Minića za zamenika predsednika Konferencije suosnivača RNIDS-a, sa mandatom od dve godine.

Zoran Buhavac je bio predsednik i zamenik predsednika Upravnog odbora RNIDS-a u periodu od 2009. do 2013. godine, kao i član više Radnih grupa, od 2008. do 2015. Angažovan je na poslovima marketinga i prodaje internet usluga u firmi Gama Electronics, čiji je i ovlašćeni predstavnik. Ivan Minić je ovlašćeni predstavnik firme "Burek.com" iz Beograda, čiji je osnivač i direktor. Preko 10 godina se bavi dizajnom i razvojem veb-aplikacija, kao i konsultantskim radom u oblasti internet marketinga, internet poslovanja i drugim srodnim oblastima.

RNIDS je stručna, nestranačka, nevladina i nedobitna organizacija, osnovana od strane internet zajednice u Srbiji, sa ciljem da organizuje upravljanje nacionalnim internet domenima Srbije .RS i .СРБ. Konferencija suosnivača je organ RNIDS-a koji čine ovlašćeni predstavnici svih suosnivača, a koji iz svojih redova biraju predsednika i zamenika predsednika Konferencije na period od dve godine. Predsednik i zamenik predsednika mogu da budu izabrani najviše dva puta zaredom, a prethodni izbor je održan 21. septembra 2013.

RNIDS je otvorena organizacija, čiji se broj suosnivača kontinuirano povećava. Jedan od ciljeva RNIDS-a je i uključivanje najšire društvene zajednice u njegov rad, jer se time gradi poverenje u rad nacionalnog registra, u nacionalne internet domene i srpski internet prostor, čime se povećava i poverenje u sve one koji posluju na srpskom Internetu, na nacionalnim domenima. Zato je stalno otvoren poziv za sve kompanije i preduzetnike koji su zainteresovani za razvoj Interneta i internet servisa u Srbiji, da postanu suosnivači RNIDS-a i delegiraju svog ovlašćenog predstavnika u Konferenciji suosnivača.