Svakom internet sadržaju pristupa se preko nekog internet domena. To je adresna oznaka neke internet lokacije. Ako je vaš sajt zgrada na Internetu, onda je hosting virtuelni plac, a domen je zapravo vaša adresa koja govori ko ste i kom komšiluku pripadate. Naziv domen može da se registruje preko ovlašćenih registara domena i ako to učinite, postajete registrant, odnosno korisnik domena. Domen ostaje vaš sve dok ga koristite u skladu sa pravilima registracije i dok redovno produžavate njegovu registraciju. To onda postaje samo vaša, trajna, lično odabrana adresa, gde uvek, svi, lako mogu da vas nađu. Na njemu može da bude i vaša trajna adresa e-pošte.

Željeni naziv internet domena možete da registrujete u okviru .RS i ćiriličkog .СРБ. nacionalnog domena najvišeg nivoa kroz jednostavna četiri koraka. Najpre smislite dobar, a tehnički dozvoljen naziv domena. Potom proverite da li je željeni naziv domena slobodan kroz upit provere dostupnosti. Zatim izaberite pravi domenski prostor, u okviru nekog od pet domenskih prostora, zavisno od vašeg pravnog statusa. Na kraju izaberite svoj ovlašćeni registar, čija vam cena, usluge i uslovi najviše odgovaraju. U najboljem slučaju, moguće je da ceo proces izbora i registracije domena, hostinga i pratećih usluga, obavite na sajtu nekog od ovlašćenih registara, u roku od nekoliko minuta, sa onlajn plaćanjem.

Više informacija o domenima i registraciji možete naći na sajtu www.domen.rs koji je namenjen svima koji žele da uspostave ili unaprede svoje prisustvo na Internetu.

Na nacionalnim internet domenima, .RS i .СРБ, mnoštvo velikih stranih i domaćih kompanija je na vreme registrovalo više naziva domena i tako potpuno zaštitilo svoje interese na srpskom internet prostoru. Oni koji to nisu učinili na vreme, a smatraju da naziv domena koji je neko drugi registrovao narušava njihovo pravo intelektualne svojine ili neko drugo subjektivno pravo, mogu da povedu neparnični domenski spor pred komisijom za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih domena.