You are here

Uslovi za korišćenje besplatnih fontova

Autorska prava

Tipografska pisma Areal RNIDS i Orto RNIDS, u obliku digitalnih fontova koji mogu besplatno da se preuzmu sa sajtova RNIDS-a i Tipometra, intelektualna su svojina autora i zaštićena su zakonom o autorskim pravima. RNIDS i Tipometar imaju ekskluzivno pravo na distribuciju ovih fontova za besplatno korišćenje u neograničenom broju primeraka.

Upotreba

Fontovi se mogu preuzeti i koristiti besplatno, kako za ličnu tako i za komercijalnu upotrebu, u svim medijima.

Modifikacija

Preuzete fontove nije dozvoljeno menjati, prilagođavati ili dopunjavati bez pisanog odobrenja autora.

Konverzija

Preuzeti fontovi mogu se konvertovati u druge formate, ali se ne smeju menjati ni na koji drugi način. Nije dozvoljena promena naziva ili izmena oblika, odnosno dodavanje pojedinih slova.

Distribucija

Iako se fontovi mogu slobodno kopirati i proslediti drugim privatnim licima, oni se ne mogu prodavati ili ustupati bez pisanog odobrenja autora. Nije dozvoljeno stavljati fontove ili zip datoteke koje sadrže fontove pisama Areal RNIDS i Orto RNIDS na druge sajtove ili aplikacije za preuzimanje fontova, ali je dozvoljeno staviti link za preuzimanje koji vodi na stranicu sajta RNIDS-a ili Tipometra sa kojih se mogu preuzeti fontovi.

Ugrađivanje

Besplatni fontovi mogu biti ugrađeni u internet sajt ili mobilnu aplikaciju, nezavisno od broja korisnika, pod uslovom da se fontovi ne mogu na taj način preuzimati.

Ograničenje odgovornosti

Besplatne fontove korisnik preuzima bez ikakve garancije. Tipometar, RNIDS i autor preuzetog fonta neće biti odgovorni za štetu nastalu njegovim korišćenjem. Korišćenjem preuzetog fonta korisnik prihvata navedene uslove.