You are here

Odobrena sponzorstva za projekte prijavljene u trećem kvartalu 2021.

03. 11. 2021.

Upravni odbor Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) odlučio je o projektima čiju će realizaciju Fondacija finansijski podržati u predstojećem periodu. Reč je o projektima koji su prijavljeni tokom trećeg kvartala 2021. godine, a u skladu sa raspisanim trajnim konkursom RNIDS-a za dodelu sponzorstva.

Shodno odluci Upravnog odbora od 28. oktobra 2021. godine, biće sponzorisani sledeći projekti:

  1. Konferencija „BIZIT 2021 – Bitka za korisnike“ koju po osmi put organizuje PC Press d.o.o, a koja iz godine u godinu okuplja poslovnu zajednicu iz Srbije i regiona.
  2. „Portal e-trgovina“ koji pokreće organizacija E-trgovina, a koji će imati za cilj da spaja e-trgovce i kompanije proizvođače/pružaoce usluga.
  3. „29. telekomunikacioni forum – TELFOR 2021“, koji organizuje Društvo za telekomunikacije i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, a koji okuplja međunarodne stručnjake za telekomunikacije i informacione tehnologije.

RNIDS je do sada podržao realizaciju više projekta prijavljenih od početka 2021. godine.

Trajni javni Konkurs za dodelu sponzorstava za projekte i aktivnosti namenjene promovisanju interneta, povećanju internet sadržaja na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina i poboljšanju informacione bezbednosti u Srbiji, deo je društveno-odgovornih aktivnosti RNIDS-a. Sredstva se dodeljuju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku za dodelu donacija i sponzorstava.