Aktivnosti RNIDS-a usmerene su na podršku razvoju Interneta u Srbiji, kroz svakodnevnu saradnju sa domaćom internet zajednicom i aktivno učešće u globalnim diskusijama o upravljanju Internetom.

RNIDS svake godine organizuje konferenciju DIDS – Dan internet domena Srbije – posvećenu razvoju Interneta u svetu i na nacionalnim domenskim prostorima. Održava se od 2010. i otvorena je i besplatna za sve posetioce. Celodnevni program DIDS-a, pored IT profesionalca, okuplja korisnike Interneta, studente, preduzetnike, medije... Od 2015. DIDS je podržan od strane međunarodne organizacije ICANN, koja upravlja globalnim sistemom internet naziva i adresa.

RNIDS se bavi i edukacijom u oblasti sajber bezbednosti. Svakog oktobra uključujemo se u obeležavanje Evropskog meseca sajber bezbednosti, u saradnji sa ENISA-om, Evropskom agencijom za mrežnu i informacionu bezbednost. Tokom godine, RNIDS, u saradnji sa fakultetima širom Srbije, organizuje predavanja za studente o sajber bezbednosti.

Edukativni program "Pitajte.RS" o svemu bitnom za nastup na Internetu namenjen je svima koji žele da unaprede svoja znanja u oblastima prava, knjigovodstva, razvoja poslovanja, brendinga, internet marketinga i analitike, kreiranja sadržaja i srodnih tema.

Finansijsku podršku projektima od značaja za razvoj domaćeg Interneta RNIDS pruža od 2010. godine, u okviru programa 4PI. Takođe, RNIDS pruža podršku zajednici administratora domaćih internet mreža - RSNOG, kao i brojne stručne skupove i projekte vezane za razvoj Interneta u Srbiji.

Upravljanje Internetom obuhvata aktivnosti velikog broja aktera širom sveta, koji donose odluke od značaja za funkcionisanje Interneta. Temama kao što su razvoj internet infrastrukture, e-trgovina, privatnost i bezbednost, sloboda izražavanja i druge bavi se veliki broj aktera na globalnim i regionalnim forumima - od državnih organa i međudržavnih organizacija, preko akademske zajednice i nevladinog sektora, do privatnih kompanija. RNIDS aktivno učestvuje u ovim procesima i zastupa interese Srbije i domaće internet zajednice, kroz regionalnu i međunarodnu saradnju i aktivnosti u globalnim internet organizacijama.