You are here

Međunarodne aktivnosti

12. 09. 2010.
Predstavnici RNIDS-a su u okviru pripremnih aktivnosti za uvođenje novog ćiriličkog domena Srbije, pratili rad treće međunarodne konferencije administratora i registara nacionalnih domena najvišeg nivoa (ccTLD) Zajednice nezavisnih država, centralne i istočne Evrope. Ovaj međunarodni skup je...

Pages