You are here

Oglasi, tenderi i konkursi

ZA DOBAVLjAČE

02. 12. 2013.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) traži pravu osobu za radno mesto kakvih ima svega pedesetak u Evropi, koliko ima i evropskih nacionalnih registara. Tražimo osobu kojoj je Internet životno opredeljenje, a rad u digitalnom svetu prirodno poslovno okruženje....
27. 11. 2013.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za pružanje usluge:   Revizija finansijskih izveštaja za 2013, 2014. i 2015. godinu   Pozivaju se zainteresovana lica da uzmu učešće u postupku za nabavku usluga...
10. 09. 2013.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za:   Nabavku konsultantskih usluga za izradu SLEPT, SWOT i analize domaćeg i regionalnog tržišta        Ponuda mora biti u celini pripremljena u skladu sa...
02. 08. 2013.
Upravni odbor RNIDS-a je na sednici od 30. jula 2013. godine odlučio da pokrene postupak formiranja radne grupe za unapređenje razvoja poslovanja. Zadatak ove radne grupe biće da: Osmisli i predloži Upravnom odboru projekte i akcije koje bi doprinele jačanju RNIDS brenda. Osmisli i predloži...
30. 05. 2013.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda za: Nabavku Microsoft licenci (trogodišnji OVS program)   Ponude se dostavljaju do 12. juna 2013. godine, do 15:00 sati, i moraju sadržati sve zahtevane informacije. Ceo tekst...
29. 05. 2013.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za pružanje usluge: Projektovanje sistema za registraciju naziva internet domena Zadaci projektanta su: Analiza funkcionalnosti programskog rešenja koje je trenutno u...
24. 05. 2013.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za nabavku Konsultantsih usluga u postupku izbora direktora RNIDS-a Pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponude za nabavku konsultantskih usluga iz oblasti ljudskih resursa potrebnih u...
01. 05. 2013.
RNIDS poziva sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi o nacrtima dokumenata „Etički kodeks“ i „Pravilnik o politici i postupku sprečavanja sukoba interesa“. Svoje komentare i sugestije možete dostaviti na adresu javna.rasprava@rnids.rs, najkasnije do 14. maja 2013. godine.

Pages