You are here

Oglasi, tenderi i konkursi

ZA DOBAVLjAČE

30. 04. 2013.
Na osnovu člana 41. Zakona o zadužbinama i fondacijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010 i 99/2011), člana 50. Statuta Fondacije RNIDS, člana 5. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Fondacije RNIDS i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju konkursa za direktora RNIDS-a od 29.aprila 2013....
29. 04. 2013.
Upravni odbor RNIDS-a je doneo odluku o ponavljanju javnog poziva za imenovanje Internog revizora: Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za imenovanje Internog revizora Zadatak Interne revizije je da obezbedi Upravnom odboru RNIDS-a...
02. 04. 2013.
Upravni odbor RNIDS-a je, na juče održanoj sednici, usvojio izmenjen tekst javnog poziva za imenovanje Internog revizora: Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za imenovanje Internog revizora Zadatak Interne revizije je da obezbedi...
18. 03. 2013.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za imenovanje Internog revizora   Zadatak Interne revizije je da obezbedi Upravnom odboru RNIDS-a nezavisno  i objektivno mišljenje o stepenu u kome upravljanje rizicima, kontrola i upravljanje...
04. 02. 2013.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za izbor   Članova Upravnog odbora   Upravni odbor je najviši organ upravljanja RNIDS-a, koji se stara o sprovođenju ciljeva RNIDS-a utvrđenih Statutom, odlukama i drugim aktima RNIDS-a....
30. 01. 2013.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za imenovanje Članova Statutarne komisije Statutarna komisija je stalno telo RNIDS-a od tri člana koje bira Konferencija suosnivača RNIDS-a na period od četiri godine. Statutarnu komisiju čine ugledni...
08. 01. 2013.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za imenovanje Internog revizora Zadatak Interne revizije je da obezbedi Upravnom odboru RNIDS-a nezavisno  i objektivno mišljenje o stepenu u kome upravljanje rizicima, kontrola i upravljanje...
23. 10. 2012.
Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), u saradnji sa dizajnerskom zajednicom okupljenom oko portala GreenDesign.rs, pokrenuo je konkurs za dizajn infografika o .RS domenu i obezbedio adekvatnu nagradu za pobednika. GD zajednica okuplja više hiljada dizajnera koji svoju kreativnost...

Pages