You are here

Oglasi, tenderi i konkursi

ZA DOBAVLjAČE

20. 03. 2017.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za: Nabavku knjigovodstvenih usluga Rok za dostavljanje ponuda je 4. april 2017. do 15.00 i sve ponude moraju da sadrže sve zahtevane informacije. Ponude će biti otvorene...
12. 12. 2016.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) vas poziva da dostavite ponudu za: Nabavku usluge izrade Akta o bezbednosti IKT sistema RNIDS-a Ovaj postupak nabavke se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju postupka nabavki Fondacije RNIDS. Ponuda mora biti u celini...
28. 11. 2016.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za: Nabavku mrežne opreme (Switch) Ponude se dostavljaju do 8. 12. 2016, do 15:00 časova, i moraju da sadrže sve zahtevane informacije. Otvaranje ponuda će se obaviti...
09. 09. 2016.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za pružanje usluge: Revizije finansijskih izveštaja za 2016, 2017. i 2018. godinu Pozivaju se zainteresovana lica da uzmu učešće u postupku za nabavku usluga revizije...
04. 06. 2016.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za: Nabavku Microsoft licenci Ponude se dostavljaju do 14. 6. 2016, do 15:00 časova, i moraju da sadrže sve zahtevane informacije. Otvaranje ponuda će se obaviti prvog narednog radnog...
28. 01. 2016.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za imenovanje Jednog člana Statutarne komisije Statutarna komisija je stalno telo RNIDS-a od tri člana koje bira Konferencija suosnivača RNIDS-a na period od četiri godine. Statutarnu komisiju čine ugledni...
20. 01. 2016.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) raspisuje javni poziv za izbor Članova Upravnog odbora RNIDS-a Upravni odbor je najviši organ upravljanja RNIDS-a, koji se stara o sprovođenju ciljeva RNIDS-a utvrđenih Statutom, odlukama i drugim aktima RNIDS-a. Upravni...
19. 10. 2015.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) poziva zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za nabavku hardvera, softvera i usluge održavanja. Ponuda se dostavlja u elektronskom obliku u skladu sa Konkursnom dokumentacijom i Pravilnikom o postupku sprovođenja nabavki, a na...

Pages