You are here

Oglasi, tenderi i konkursi

ZA DOBAVLjAČE

17. 12. 2014.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) raspisuje poziv za prikupljanje ponuda za: Nabavku softvera za monitoring serverske infrastrukture i računarske mreže RNIDS-a Ponuda se smatra blagovremenom ako je RNIDS-u podneta do 22. 12. 2014. godine u 12h. Ponude treba da...
17. 10. 2014.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) poziva zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za izradu softvera za registraciju naziva internet domena. Ponuda se dostavlja u elektronskom obliku u skladu sa Konkursnom dokumentacijom i Pravilnikom o postupku sprovođenja nabavki...
17. 09. 2014.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS), raspisuje poziv za prikupljanje ponuda za: Nabavku kancelarijskih stolica RNIDS je zainteresovan za nabavku od 3 do 5 kancelarijskih stolica, a od ponuđača se očekuje da u narednom periodu može da isporuči dodatnu količinu (do...
03. 09. 2014.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS), raspisuje poziv za prikupljanje ponuda za: Nabavku monitora RNIDS je zainteresovan za nabavku 5 do 6 monitora sa sledećim minimalnim karakteristikama: -  24 inča dijagonala -  HDMI konekcija za povezivanje sa...
08. 08. 2014.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS), raspisuje poziv za prikupljanje ponuda za: Nabavku veb hosting usluga U nameri da objedini veb hosting za prezentacije, kao što su ove na adresama: rnids.rs/.срб, њњњ.срб, dids.rs/.срб, domen.rs/.срб, majstormile.rs,...
07. 07. 2014.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) poziva sve zainteresovane da podnesu prijave u postupku izbora kvalifikovanih ponuđača za usluge marketinga i PR-a za potrebe RNIDS-a. Ponuda se dostavlja u elektronskom obliku u skladu sa Konkursnom dokumentacijom i Pravilnikom o...
23. 04. 2014.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) poziva sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku usluge izrade korporativnog veb sajta RNIDS-a na adresama rnids.rs i рнидс.срб. Ponuda se dostavlja u elektronskom obliku u skladu sa Konkursnom dokumentacijom i Pravilnikom o...
24. 01. 2014.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za izbor Savetnika za IKT politike i odnose sa internet zajednicom Zadaci i obaveze: Održava odnose sa svim značajnim činiocima u domaćoj internet zajednici, posebno sa državnim organima i organizacijama...

Pages