You are here

Oglasi, tenderi i konkursi

ZA DOBAVLjAČE

16. 06. 2020.
Na osnovu člana 41. Zakona o zadužbinama i fondacijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010 i 99/2011), člana 50. Statuta Fondacije RNIDS, člana 5. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Fondacije RNIDS i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju konkursa za direktora RNIDS-a od 15. 6. 2020....
23. 04. 2020.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje trajni javni Konkurs za dodelu sponzorstava za projekte i aktivnosti namenjene popularizaciji interneta, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku za dodelu donacija i sponzorstava.   Uslovi učešća...
09. 01. 2020.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje javni poziv za: Imenovanje člana Statutarne komisije Statutarna komisija je stalno telo RNIDS-a od tri člana koje bira Konferencija suosnivača RNIDS-a na period od četiri godine. Statutarnu komisiju čine ugledni...
14. 11. 2019.
Na osnovu člana 41. Zakona o zadužbinama i fondacijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010 i 99/2011), člana 50. Statuta Fondacije RNIDS, člana 5. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Fondacije RNIDS i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju konkursa za v.d. direktora RNIDS-a od 13. 11....
30. 10. 2019.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), poziva zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za: Nabavku telekomunikacione opreme Rok za dostavljanje ponuda je 22. novembar 2019, u 16:00 časova. Ponuda se podnosi u pisanom obliku u skladu sa konkursnom dokumentacijom,...
02. 10. 2019.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) raspisuje konkurs za poziciju: Koordinator za registraciju domena i analitičar podataka Zadaci i obaveze: Koordinira i obavlja rad na poslovima registracije naziva domena,  Pruža administrativnu i tehničku pomoć...
12. 08. 2019.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za pružanje usluge: Revizije finansijskih izveštaja za 2019, 2020. i 2021. godinu Pozivaju se zainteresovana lica da uzmu učešće u postupku za nabavku usluga revizije...
23. 05. 2019.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) raspisuje konkurs za poziciju: Saradnik za opšte i administrativne poslove Zadaci i obaveze: Vodi kancelarijsko i arhivsko poslovanje i odgovara za njihovu tačnost i ažurnost Vodi evidencije za unutrašnje potrebe organa...

Pages