You are here

Oglasi, tenderi i konkursi

ZA DOBAVLjAČE

30. 10. 2019.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), poziva zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za: Nabavku telekomunikacione opreme Rok za dostavljanje ponuda je 22. novembar 2019, u 16:00 časova. Ponuda se podnosi u pisanom obliku u skladu sa konkursnom dokumentacijom,...
02. 10. 2019.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) raspisuje konkurs za poziciju: Koordinator za registraciju domena i analitičar podataka Zadaci i obaveze: Koordinira i obavlja rad na poslovima registracije naziva domena,  Pruža administrativnu i tehničku pomoć...
12. 08. 2019.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za pružanje usluge: Revizije finansijskih izveštaja za 2019, 2020. i 2021. godinu Pozivaju se zainteresovana lica da uzmu učešće u postupku za nabavku usluga revizije...
23. 05. 2019.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) raspisuje konkurs za poziciju: Saradnik za opšte i administrativne poslove Zadaci i obaveze: Vodi kancelarijsko i arhivsko poslovanje i odgovara za njihovu tačnost i ažurnost Vodi evidencije za unutrašnje potrebe organa...
18. 04. 2019.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za: Nabavku Microsoft licenci Rok za dostavljanje ponuda je 10. maj 2019, u 15:00 časova. Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom...
08. 01. 2019.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) raspisuje javni poziv za izbor Članova Upravnog odbora RNIDS-a Upravni odbor je najviši organ upravljanja RNIDS-a, koji se stara o sprovođenju ciljeva RNIDS-a utvrđenih Statutom, odlukama i drugim aktima RNIDS-a. Upravni...
21. 11. 2018.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) traži pravu osobu za radno mesto kakvih ima svega pedesetak u Evropi, koliko ima i evropskih nacionalnih registara. Tražimo kreativnu, komunikativnu i analitičnu osobu kojoj je Internet životno opredeljenje, a rad u digitalnom...
04. 10. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje Javni poziv za nabavku usluga izrade SLEPT analize za potrebe RNIDS-a Pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponude za nabavku predmetnih usluga. SLEPT analiza je potrebna naručiocu radi izrade petogodišnje...

Pages