You are here

Oglasi, tenderi i konkursi

ZA DOBAVLjAČE

02. 10. 2019.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) raspisuje konkurs za poziciju: Koordinator za registraciju domena i analitičar podataka Zadaci i obaveze: Koordinira i obavlja rad na poslovima registracije naziva domena,  Pruža administrativnu i tehničku pomoć...
12. 08. 2019.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za pružanje usluge: Revizije finansijskih izveštaja za 2019, 2020. i 2021. godinu Pozivaju se zainteresovana lica da uzmu učešće u postupku za nabavku usluga revizije...
23. 05. 2019.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) raspisuje konkurs za poziciju: Saradnik za opšte i administrativne poslove Zadaci i obaveze: Vodi kancelarijsko i arhivsko poslovanje i odgovara za njihovu tačnost i ažurnost Vodi evidencije za unutrašnje potrebe organa...
18. 04. 2019.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za: Nabavku Microsoft licenci Rok za dostavljanje ponuda je 10. maj 2019, u 15:00 časova. Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom...
08. 01. 2019.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) raspisuje javni poziv za izbor Članova Upravnog odbora RNIDS-a Upravni odbor je najviši organ upravljanja RNIDS-a, koji se stara o sprovođenju ciljeva RNIDS-a utvrđenih Statutom, odlukama i drugim aktima RNIDS-a. Upravni...
21. 11. 2018.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) traži pravu osobu za radno mesto kakvih ima svega pedesetak u Evropi, koliko ima i evropskih nacionalnih registara. Tražimo kreativnu, komunikativnu i analitičnu osobu kojoj je Internet životno opredeljenje, a rad u digitalnom...
04. 10. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje Javni poziv za nabavku usluga izrade SLEPT analize za potrebe RNIDS-a Pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponude za nabavku predmetnih usluga. SLEPT analiza je potrebna naručiocu radi izrade petogodišnje...
03. 10. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za: Nabavku telekomunikacione opreme Rok za dostavljanje ponuda je do 26. oktobra 2018, u 16:00 časova i sve ponude moraju da sadrže sve zahtevane informacije. Vrednovanje...

Pages