You are here

Oglasi, tenderi i konkursi

ZA DOBAVLjAČE

08. 05. 2017.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje konkurs za radno mesto IKT inženjer Zadaci i obaveze: Vrši dnevnu proveru rada DNS sistema i ostalih IKT servisa i priprema dnevni izveštaj o radu Rešava neregularnosti rada DNS sistema i ostalih IKT servisa...
20. 04. 2017.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje javni poziv za: Imenovanje dva člana Statutarne komisije Statutarna komisija je stalno telo RNIDS-a od tri člana koje bira Konferencija suosnivača RNIDS-a na period od četiri godine. Statutarnu komisiju čine ugledni...
29. 03. 2017.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje Javni poziv za nabavku konsultantskih usluga u postupku izbora direktora RNIDS-a Pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponude za nabavku konsultantskih usluga iz oblasti ljudskih resursa potrebnih u postupku...
20. 03. 2017.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za: Nabavku knjigovodstvenih usluga Rok za dostavljanje ponuda je 4. april 2017. do 15.00 i sve ponude moraju da sadrže sve zahtevane informacije. Ponude će biti otvorene...
12. 12. 2016.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) vas poziva da dostavite ponudu za: Nabavku usluge izrade Akta o bezbednosti IKT sistema RNIDS-a Ovaj postupak nabavke se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju postupka nabavki Fondacije RNIDS. Ponuda mora biti u celini...
28. 11. 2016.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za: Nabavku mrežne opreme (Switch) Ponude se dostavljaju do 8. 12. 2016, do 15:00 časova, i moraju da sadrže sve zahtevane informacije. Otvaranje ponuda će se obaviti...
09. 09. 2016.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za pružanje usluge: Revizije finansijskih izveštaja za 2016, 2017. i 2018. godinu Pozivaju se zainteresovana lica da uzmu učešće u postupku za nabavku usluga revizije...
04. 06. 2016.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za: Nabavku Microsoft licenci Ponude se dostavljaju do 14. 6. 2016, do 15:00 časova, i moraju da sadrže sve zahtevane informacije. Otvaranje ponuda će se obaviti prvog narednog radnog...

Pages