You are here

Oglasi, tenderi i konkursi

ZA DOBAVLjAČE

24. 08. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za prikupljanje preliminarnih ponuda za izradu nove verzije edukativnog veb sajta RNIDS-a koji će biti postavljen na adresama domen.rs i домен.срб. Predmet nabavke su: Dizajn veb sajta Implementacija...
24. 08. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za prikupljanje preliminarnih ponuda za istraživanje tržišta. Predmet nabavke su: Rezultati kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja tržišta sa dva modula tj. ciljne gupe – 1) preduzeća (mikro, mala,...
02. 08. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za prikupljanje preliminarnih ponuda za uvođenje standarda ISO 9001 i 27000. RNIDS je Fondacija koja upravlja Registrom .RS i .СРБ internet domena, postoji već 12 godina i ustrojena je po multiakterskom (...
11. 06. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za: Nabavku data centara, linkova i usluge povezivanja na Internet Rok za dostavljanje ponuda je 27. jul 2018. do 15.00 i sve ponude moraju da sadrže sve zahtevane informacije...
11. 04. 2018.
Na osnovu člana 41. Zakona o zadužbinama i fondacijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010 i 99/2011), člana 50. Statuta Fondacije RNIDS, člana 5. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Fondacije RNIDS i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju konkursa za direktora RNIDS-a od 5. aprila 2018....
23. 03. 2018.
Produžen je rok za dostavu ponuda za nabavku konsultantskih usluga analize organizacionog modela Fondacije. Novi rok je 11. maj 2018. godine, do 15.00 časova.
02. 03. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) vas poziva da dostavite ponudu za: Nabavku konsultantskih usluga analize IKT sistema RNIDS-a Ovaj postupak nabavke sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju postupka nabavki RNIDS-a. Ponuda mora biti u celini pripremljena...
02. 03. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) vas poziva da dostavite ponudu za: Nabavku konsultantskih usluga analize organizacionog modela Fondacije Ovaj postupak nabavke sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju postupka nabavki RNIDS-a. Ponuda mora biti u celini...

Pages