You are here

Oglasi, tenderi i konkursi

ZA DOBAVLjAČE

11. 04. 2018.
Na osnovu člana 41. Zakona o zadužbinama i fondacijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010 i 99/2011), člana 50. Statuta Fondacije RNIDS, člana 5. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Fondacije RNIDS i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju konkursa za direktora RNIDS-a od 5. aprila 2018....
23. 03. 2018.
Produžen je rok za dostavu ponuda za nabavku konsultantskih usluga analize organizacionog modela Fondacije. Novi rok je 11. maj 2018. godine, do 15.00 časova.
02. 03. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) vas poziva da dostavite ponudu za: Nabavku konsultantskih usluga analize IKT sistema RNIDS-a Ovaj postupak nabavke sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju postupka nabavki RNIDS-a. Ponuda mora biti u celini pripremljena...
02. 03. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) vas poziva da dostavite ponudu za: Nabavku konsultantskih usluga analize organizacionog modela Fondacije Ovaj postupak nabavke sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju postupka nabavki RNIDS-a. Ponuda mora biti u celini...
13. 02. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje Javni poziv za nabavku konsultantskih usluga u postupku izbora direktora RNIDS-a Pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponude za nabavku konsultantskih usluga iz oblasti ljudskih resursa potrebnih u postupku...
09. 02. 2018.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje konkurs za radno mesto Vodeći IKT inženjer Zadaci i obaveze: Obezbeđuje i kontroliše ispravno funkcionisanje tehničke infrastrukture RNIDS-a, Učestvuje u uspostavljanju i praćenju kontrolnih mehanizama vezanih za...
05. 12. 2017.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje Javni poziv za nabavku konsultantskih usluga u postupku izbora direktora RNIDS-a Pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponude za nabavku konsultantskih usluga iz oblasti ljudskih resursa potrebnih u postupku...
30. 11. 2017.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje Javni poziv za nabavku pravnih usluga sastavljanja ugovora i povezanih akata kojim se uređuju prava i obaveze direktora RNIDS-a Pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponude sastavljanja ugovora i povezanih...

Pages