You are here

Oglasi, tenderi i konkursi

ZA DOBAVLjAČE

03. 10. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za: Nabavku telekomunikacione opreme Rok za dostavljanje ponuda je do 26. oktobra 2018, u 16:00 časova i sve ponude moraju da sadrže sve zahtevane informacije. Vrednovanje...
03. 10. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje Javni poziv za nabavku pravnih usluga sastavljanja novog modela ugovora koji članovi UO zaključuju sa Fondacijom. Obim usluga bi pored izrade novog modela ugovora uključivao i predlog izmena povezanih dokumenata (...
19. 09. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje Javni poziv za nabavku konsultantskih usluga u postupku izbora saradnika za marketing i komunikacije RNIDS-a Pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponude za nabavku konsultantskih usluga iz oblasti ljudskih...
19. 09. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za nabavku usluga digitalne agencije. Ponuda treba da obuhvati sledeće aktivnosti: Vođenje svih stranica i profila na sledećim društvenim mrežama: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter i YouTube...
24. 08. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za prikupljanje preliminarnih ponuda za izradu nove verzije edukativnog veb sajta RNIDS-a koji će biti postavljen na adresama domen.rs i домен.срб. Predmet nabavke su: Dizajn veb sajta Implementacija...
24. 08. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za prikupljanje preliminarnih ponuda za istraživanje tržišta. Predmet nabavke su: Rezultati kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja tržišta sa dva modula tj. ciljne gupe – 1) preduzeća (mikro, mala,...
02. 08. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za prikupljanje preliminarnih ponuda za uvođenje standarda ISO 9001 i 27000. RNIDS je Fondacija koja upravlja Registrom .RS i .СРБ internet domena, postoji već 12 godina i ustrojena je po multiakterskom (...
11. 06. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za: Nabavku data centara, linkova i usluge povezivanja na Internet Rok za dostavljanje ponuda je 27. jul 2018. do 15.00 i sve ponude moraju da sadrže sve zahtevane informacije...

Pages