You are here

Oglasi, tenderi i konkursi

ZA DOBAVLjAČE

18. 04. 2019.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za: Nabavku Microsoft licenci Rok za dostavljanje ponuda je 10. maj 2019, u 15:00 časova. Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom...
08. 01. 2019.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) raspisuje javni poziv za izbor Članova Upravnog odbora RNIDS-a Upravni odbor je najviši organ upravljanja RNIDS-a, koji se stara o sprovođenju ciljeva RNIDS-a utvrđenih Statutom, odlukama i drugim aktima RNIDS-a. Upravni...
21. 11. 2018.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) traži pravu osobu za radno mesto kakvih ima svega pedesetak u Evropi, koliko ima i evropskih nacionalnih registara. Tražimo kreativnu, komunikativnu i analitičnu osobu kojoj je Internet životno opredeljenje, a rad u digitalnom...
04. 10. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje Javni poziv za nabavku usluga izrade SLEPT analize za potrebe RNIDS-a Pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponude za nabavku predmetnih usluga. SLEPT analiza je potrebna naručiocu radi izrade petogodišnje...
03. 10. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za: Nabavku telekomunikacione opreme Rok za dostavljanje ponuda je do 26. oktobra 2018, u 16:00 časova i sve ponude moraju da sadrže sve zahtevane informacije. Vrednovanje...
03. 10. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje Javni poziv za nabavku pravnih usluga sastavljanja novog modela ugovora koji članovi UO zaključuju sa Fondacijom. Obim usluga bi pored izrade novog modela ugovora uključivao i predlog izmena povezanih dokumenata (...
19. 09. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) raspisuje Javni poziv za nabavku konsultantskih usluga u postupku izbora saradnika za marketing i komunikacije RNIDS-a Pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponude za nabavku konsultantskih usluga iz oblasti ljudskih...
19. 09. 2018.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za nabavku usluga digitalne agencije. Ponuda treba da obuhvati sledeće aktivnosti: Vođenje svih stranica i profila na sledećim društvenim mrežama: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter i YouTube...

Pages